بازی ترور، تحلیلی مستند و ناگفته از ترور سعید حجاریان و هجوم تبلیغاتی پس از آن
37 بازدید
ناشر: کیهان
نقش: مترجم
شابک: 964-458-169-5
سال نشر: 1383
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی