کارنامه نقد عملکرد مجلس ششم
34 بازدید
ناشر: همای غدیر
نقش: نویسنده
سال نشر: 1382
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی