آلبوم من ◂ حمید رسایی
منطقه عملیاتی والفجر 10 - به همراه دوستان جهاد