آلبوم من ◂ حمید رسایی
سفر تبلیغی به فیلیپین - سال 1384 سنگ قبرهای متحد الشکل متعلق به سربازان متجاوز آمریکایی که امروزبه محلی توریستی تبدیل شده