آلبوم من ◂ حمید رسایی
سفر تبلیغی به آلمان - سال 1387 در کنار مسئولان سرکنسولی ایران و مسئولین دو هیات مذهبی در فرانکفورت