آلبوم من ◂ حمید رسایی
لبنان سال 1385 - در کنار سنگ قبری با طول 30 متر که مشهور به قبر حضرت آدم علیه السلام است