آلبوم من ◂ حمید رسایی
در جمع دوستداران اهل بیت (ع) سال 1387 آقای میرواحدی با استفاده از جذابیت ورزش کشتی جوانان زیادی را به جمع هیات کشانده