آلبوم من ◂ حمید رسایی
در جمع دوستداران اهل بیت (ع) سال 1387 حسینیه الهادی که با همت یک ایرانی غیرتمند در فرانکفورت برپا شده، پایگاهی برای پیوند ایرانیان مقیم با فرهنگ مذهبی