آلبوم من ◂ حمید رسایی
سال 1377 به همراه طلاب شیعه ، بعد از مناظره سه ساعته با وهابیون در اوگاندا